Egnahemsföreningen: Vi tryckte inte på för planket

Trollbäckens egnahemsförening menar att man aldrig tryckte på för att ett plank skulle föras upp vid det gruppboende som Mitt i Tyresö berättade om i juni.

– Det hänvisas till att vi i TEF (Trollbäckens egnahemsförening) agerat för att få till det omnämnda planket. Det är felaktigt och missvisande för hur föreningen agerar, skriver Svante Berg, ordförande i föreningen till Mitt i Tyresö.

Men kommunen står fast vid att man uppfattat det som att det fanns en önskan från grannarna och egnahemsföreningen om ett plank 2002. Man menar också att planen nu ska ändras.

Den 21 juni berättade Mitt i Tyresö om att ett plank i april satts upp vid ett gruppboende i Tyresö.

Personalen på boendet och föräldrarna har reagerat starkt. Kommunen hade satt upp planket för att det ingick i fastighetens detaljplan från 2002. Planket var en bullerskärm.

– Vi kan inte se det på något annat sätt än att planket är där för att våra pojkar inte ska synas eller höras, sade mamman Madeleine Sjöqvist till Mitt i då.

För henne och de andra föräldrarna för planket tankarna till 1950-talet, då personer med funktionsnedsättningar gömdes undan på institutioner.

– Man blir så ledsen när man kommer hit, och sedan förbannad. Det känns särbehandlande och kränkande.

Heléne Hjerdin, avdelningschef för planavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen, berättade att kommunen lade in planket i detaljplanen som ett skydd för närboende i samband med att gruppboendet skulle byggas ut.

– Även Trollbäckens egnahemsförening tryckte på, sade Heléne Hjerdin bland annat.

Det byggdes upp ett skydd redan på 1990-talet på platsen, enligt socialförvaltningen. Då bodde det personer på gruppboendet som saknade språk och därför kommunicerades högljutt med ljud.

– Men här har vi inte en chans. Att ändra en detaljplan tar väldigt lång tid, sade hon till Mitt i Tyresö.

Men nu reagerar Trollbäckens egnahemsförening på uppgifterna.

I ett mejl till Mitt i Tyresö skriver Svante Berg, ordförande i föreningen bland annat:

– Det hänvisas till att vi i TEF (Trollbäckens egnahemsförening) agerat för att få till det omnämnda planket. Det är felaktigt och missvisande för hur föreningen agerar, skriver Svante Berg.

Men olika tolkningar tycks ha gjorts.

Enligt Heléne Hjerdin yttrade sig TEF under processen 2002 och önskade då att detaljplanen skulle ställa krav på störningsskydd. Sara Kopparberg, stadsbyggnadschef, uppger också för Mitt i Tyresö att hon minns det som att politikerna ville tillmötesgå grannarnas och egnahemsföreningens önskemål om ett plank. Hon menar dock att planbestämmelsen blev olyckligt formulerad.

När nu byggnaden uppfördes, 14 år senare, fick planbestämmelsen den konsekvensen att ett plank uppfördes som medförde att uteplatserna och lägenheterna blev onödigt mörka och instängda, menar hon. Förvaltningen har fått politikernas godkännande att påbörja en ändring av planen för att hitta en lösning.