Egon slipper flytta hem

Egon Andersson har flera frakturer och behöver troligtvis opereras. Hade han fått sin plats på ett serviceboende inom rimlig tid så hade olyckan aldrig behövt inträffa.
Egon Andersson har flera frakturer och behöver troligtvis opereras. Hade han fått sin plats på ett serviceboende inom rimlig tid så hade olyckan aldrig behövt inträffa.
Egon Andersson ville flytta till ett äldreboende, men kommunens beslut dröjde. Nu ligger han på sjukhus med flera frakturer.

– Fan ta dem att de inte kom med det här beslutet i tid, säger dottern Liselotte.

I höstas skrev Lokaltidningen Mitt i om Egon Andersson i Grödinge som nekades plats på ett äldreboende.

Han var beroende av rollator och kände sig otrygg och ensam i sin ombyggda sommarstuga.

I december sökte Egon Andersson om en plats igen, men beslutet dröjde.

Förra helgen, efter att de tre månader gått som enligt lagen är rimlig väntetid, hände det som Egon Andersson och hans dotter Liselotte fruktat så länge – Egon föll omkull när han skulle låsa dörren.

– Pappas knäskål är i tre delar, han har flera frakturer i axeln och en fraktur mellan axeln och armbågen. Han är omtöcknad av händelsen och den smärtstillande medicinen, säger dottern Liselotte Andersson.

Efter att han hamnat på sjukhus har Egon nu fått en plats på service­boende. Men Liselotte Andersson är arg över att hennes pappa fått lida i onödan på grund av kommunens agerande.

– De har kränkt pappa.

Tiden från det att man söker till dess att man får en plats på ett äldre­boende är 65 dagar i snitt. Det är 15 dagar mer än Sverigesnittet.

De senaste tre åren har Botkyrka fått betala nästan tre miljoner i straffavgifter för att beslut tagit längre tid än de tre månader som lagen säger är rimligt.

– Målet måste vara att handläggningstiderna ska vara så korta som möjligt, men samtidigt är det viktigt med en ordentlig utredning, säger Tuva Lund (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden.

Ska man behöva bryta armen för att få en plats?

– När det gäller vård- och omsorgsboende så ska behovet styra. Däremot måste vi ha flera typer av mellanboenden för att bryta ofrivillig ensamhet. Sedan måste vi också låta personalen lägga mer tid på de personer som har hemtjänst och äldre ska kunna erbjudas att äta tillsammans med andra.

De båda organisationerna för pensionärer, PRO och SPF, trycker på för att det ska byggas bostäder för gamla som – precis som Egon Andersson – inte är så sjuka men som inte vill eller orkar bo kvar hemma.

Enligt Tuva Lund pågår djupgående samtal med bland andra Botkyrkabyggen om att skapa en ny slags trygghetsboende.

– Mitt mål är att de första Botkyrkaborna ska flytta in inom fyra år.

Fakta

Väntetiderna två veckor längre än i övriga landet

Väntetiden för en plats på äldreboende i Botkyrka är två veckor längre än rikssnittet på 50 dagar.

Enligt en rapport från revisionsfirman PWC beror väntetiderna framför allt på lokalbrist.

I dag finns 372 platser på äldreboende i Botkyrka.

På fredag ökas antalet med 52, när Tornet invigs i Norsborg.

2017 planeras nästa boende byggas.