Ek skulle stå – revs ändå

Här stod eken en gång. Trädet fälldes i strid mot detaljplanen på grund av arbetsmiljöskäl.
Här stod eken en gång. Trädet fälldes i strid mot detaljplanen på grund av arbetsmiljöskäl.
Detaljplanen sa att befintliga träd skulle bevaras.

Men fastighetsbolaget tog ner en ek, eftersom den blev en fara för arbetarna.

Nu kan bolaget tvingas betala böter eller återplantera.

Eken i fråga var ett gammalt men fullt friskt träd hemmahörande på fastigheten Telefonen 1. Men nu finns den inte längre. Det var i samband med schaktningen och förarbetet till två nya flerbostadshus, som bolaget bakom nybyggnation, Stocksund Bostadsutveckling AB, tog beslut om att fälla eken. Trots att detaljplanen inte ger den rätten.

– Det blev en risk både för de som arbetar vid fastigheten och för ägarna till husen bredvid eken, säger företagets vd Andreas Holmberg.

Efter att ha beskurit och försökt stötta upp eken, tog Stocksund Bostadsutveckling, efter samråd med Arbetsmiljöverket, till sist beslut om att fälla eken.

– Det var ett tråkigt beslut. Vi har hållit oss inom kraven för bygglovet, men det blev en krock mellan detaljplanen och byggrätten helt enkelt, det var för tajta marginaler, säger Andreas Holmberg.

Finns det några planer på kompensation?

– I bygglovet har vi tagit fram hur växtlighet ska se ut och nu får vi se över vad det här innebär för planteringen. En grönskande miljö är viktigt och jag hoppas vi ska kunna hitta en bra lösning, säger Holmberg.

Enligt Jamal Esfahani, stadsarkitekt på Danderyds kommun, tittar kommunen på hur man ska gå vidare med ärendet.

– Vi kommer att följa upp det och se vad vi kan göra. Vi ska se om det kan bli aktuellt med böter eller om vi kan tvinga dem till att plantera något annat träd, men så långt har vi inte kommit än, säger Jamal Esfahani.

Han bekräftar också att det verkar som att detaljplanen och byggrätten har rimmat dåligt med varandra, då planen säger att eken ska bevaras, men byggrätten ger tillstånd att bygga väldigt nära trädet.