ANNONS

Ekarna ska bort när kontorshuset byggs

Huvudentrén centralt placerad mot Kristinebergs Slottsväg.
Huvudentrén centralt placerad mot Kristinebergs Slottsväg.
Vy från Essingeleden söderifrån vid Hjalmar Söderbergs Väg.
Vy från Essingeleden söderifrån vid Hjalmar Söderbergs Väg.
Nu ska planerna för kontorshusen i Kristinebergs slottspark spikas – igen.

Det trots protesterna mot att flera ekar måste fällas.
ANNONS

Mitt i har tidigare berättat om planerna för den östra delen av Kristinebergs slottspark vid gränsen till Drottningholmsvägen och Essingeleden.

Marken ska dels bebyggas med bostäder där Krillans krog en gång låg – ett projekt som dragit ut länge på tiden men nu till sist har godkänts av länsstyrelsen.

Strax öster om det projektet, på andra sidan Kristinebergs slottsväg, planeras kontorsbyggnader.

På nästa stadsbyggnadsnämnd, den 18 maj väntas detaljplanen för kontoren spikas.

”Kontorsdelen kommer att vara väl synligt i stadsbilden, framför allt från Essingeleden och Tranebergsbron. Området kan komma att byggas ut i flera etapper, med början söderifrån.” skriver stadsbyggnadskontoret i sitt tjänsteutlåtande.

Förslaget innebär en kontorsbyggnad på 6 – 7 våningar fördelad på fyra huskroppar.

Men inte heller de här planerna är okontroversiella.

För ett år sedan spikades planerna av nämnden för första gången. Sedan drogs de tillbaka på grund av flera synpunkter från länsstyrelsen.

Orsaken till att det är så svårt att få bygga i området är bullret och riskerna från de båda trafiklederna. Länsstyrelsen har i en rapport slagit fast att det 25 meter breda skyddsavståndet från Essingeleden inte är tillräckligt. I stället borde avståndet vara 40 meter.

ANNONS

I det nya förslaget slås fast att det inte vore en bra användning av marken och i stället föreslås kraftigare skydd på fasaderna.

Bland annat ska husen få ”obrännbart material” på fasader och fönster och explosionsskydd som ska klara av ”100 kg massexplosivt ämne.”

En annan kontroversiell fråga är de ekar som finns på området. Att ekarna måste tas bort på grund av bygget har lett till stora protester.

I tjänsteutlåtandes slås också fast att Ekarna och dess funktioner inte kan ersättas fullt ut.

”Nedtagna träd ska till viss del kompenseras genom återplantering av skogsek som gatuträd. Fällda stammar kan tillvaratas inom ekkärneområdet Kristineberg. Så kallade faunadepåer, eller vedkyrkogårdar, skapas genom att stammar placeras i liknande naturmiljö, som från vilken de tagit bort.” skriver stadsbyggnadskontoret.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Kungsholmen direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.