ANNONS

Ekarna ska ge plats åt kontor i Kristinebergs slottspark

Huvudentrén, centralt placerad mot Kristinebergs slottsväg.
Huvudentrén, centralt placerad mot Kristinebergs slottsväg.
Nu ska planerna för kontorshusen i Kristinebergs slottspark spikas av Kommunfullmäktige.

Det trots protesterna mot att flera ekar måste fällas.
ANNONS

Mitt i har tidigare berättat om planerna på kontorshus i den östra delen av Kristinebergs slottspark, vid gränsen till Drottningholmsvägen och Essingeleden.

I maj godkändes planerna av stadsbyggnadsnämnden och på nästa möte i kommunfullmäktige väntas detaljplanen för kontoren till sist antas .

”Nya attraktiva kontor, med en hög arkitektonisk kvalitet, kan utvecklas. Kristinebergsparken får ett mer skyddad läge och blir mindre bullerstört.” Skriver finansborgarrådet Karin Wanngård (S) i sitt förslag att anta detaljplanen på kommunfullmäktigemötet den 27 juni.

Förslaget innebär en kontorsbyggnad på 6 – 7 våningar fördelad på fyra huskroppar.

För ett år sedan spikades planerna av nämnden för första gången. Sedan drogs de tillbaka på grund av flera synpunkter från länsstyrelsen.

Orsaken till att det är så svårt att få bygga i området är bullret och riskerna från de båda trafiklederna. Länsstyrelsen har i en rapport slagit fast att det 25 meter breda skyddsavståndet från Essingeleden inte är tillräckligt. I stället borde avståndet vara 40 meter.

I det nya förslaget slås fast att det inte vore en bra användning av marken och i stället föreslås kraftigare skydd på fasaderna.

Bland annat ska husen få obrännbart material på fasader och fönster och explosionsskydd som ska klara av 100 kg massexplosivt ämne.

En annan kontroversiell fråga är de ekar som finns på området. Att ekarna måste tas bort på grund av bygget har lett till stora protester.

ANNONS