Ekebyskolan ska saneras igen

EKEBY Miljögiftet PCB har hittats i marken runt Ekebyskolan. Men det dröjer till nästa sommar innan kommunen sanerar marken för att få bort giftet.

– Det finns ingen akut risk, säger Anna von Axelson, kommunens fastighetschef.

Första gången PCB upptäcktes på Ekebyskolan var 2007 och sedan dess har själva skolan sanerats under ett par somrar.

Men nu måste alltså även marken åtgärdas. Giftet upptäcktes när kommunen gjorde provtagningar inför arbetet med att byta ut och snygga till markstenen vid skolan.

PCB är ett ämne som kan orsaka cancer.