Ekerö ingår i familjerätten

SOLNA Från den 1:a januari 2014 ingår Ekerö i den tidigare gemensamma familjerätten för Solna och Sundbyberg.

Den gemensamma familjerätten erbjuder råd och stöd till familjer i familjerättsliga frågor.