ANNONS

Eklunds hage ska rustas upp

ANNONS

Sköndal Lekplatsen i Eklunds hage ska äntligen rustas upp. Ett förslag om att förnya parken togs upp redan 2010, men stadsdelsförvaltningen har saknat pengar för upprustningen. Nu investeras tre miljoner kronor för att ge parken ett lyft. Tidigare har det funnits förslag om att bygga en isbana, pulkabacke och fotbollsplan.

– Tanken är att det ska fortsätta vara en plats för lek för barn, men vi tittar också på förslag om att anlägga en boulebana, säger Jan Ekman, parkingenjör.

Den 22 april hålls ett öppet medborgarmöte med stadsdelsnämnden i Eklunds hage.

ANNONS