Enbart ekologisk mat – utmaning för skolorna

"Vissa varor är mindre näringsriktiga som ekologiska", säger Ove Svensson.
"Vissa varor är mindre näringsriktiga som ekologiska", säger Ove Svensson.
Kommunen ska ta fram en ny måltidsplan för skolorna i Botkyrka. Rikstens skola som var testskola för projektet "100 procent ekologisk mat" nådde inte riktigt ända fram, utan man slutade på 91 procent ekologisk mat.
- Vissa varor finns inte som ekologiska, säger Ove Svensson, kökschef på skolan.

Under våren 2015 utsågs Rikstens skola i Tullinge att bli en testskola för projektet ”100 procent ekologiska mat” av utbildningsnämnden. Målet var att skolan under 2016 enbart skulle servera ekologiska livsmedel.

Projektet har utvärderats och skolan nådde inte ända fram, 91 procent av maten var ekologisk. Skolans kostnader för livsmedel ökade med 480 000 kronor om man jämför med andra skolor som hade minst 39 procent ekologiska varor.

– Vi nådde inte 100 procent eftersom vissa varor finns inte som ekologiska helt enkelt. Vi klarade inte av att fortsätta med så mycket ekologisk mat. Det var för resurskrävande, säger Ove Svensson kökschef på Rikstens skola.

Ny måltidsplan för Botkyrkas skolor

Nu har utbildningsförvaltningen fått i uppdrag att ta fram en ny måltidsplan för kommunens skolor. Den nya planen ska vara mer hållbar och klar någon gång i år.