ANNONS

Ekonomi, teknik och natur hett i Nacka

Joel Svedberg, 16, och Nicole Brindell, 15, har båda valt gymnasieutbildning
Joel Svedberg, 16, och Nicole Brindell, 15, har båda valt gymnasieutbildning
1 190 elever har kommit in. 868 elever är på reservplats.
De preliminära antagningarna till Nackas gymnasieskolor för 2017 är klara.
ANNONS

Inför årets gymnasieval har lite dryg 2 000 elever sökt någon av gymnasieutbildningarna i Nacka. Preliminärt har 1 190 antagits, 868 är på reservplats.

Sista ordet är dock inte sagt, de slutliga antagningarna blir klara först sista juni.

Ingrid Crabo, rektor på Sjölins gymnasium, är en av de skolor som har fler sökande än platser. Sjölins gymnasium har till årets ansökan utökat antal platser jämfört med i fjol.

– Vi är väldigt nöjda och glada över antalet sökande. Det är ett mått på skolan, att man pratar gott om skolan när man pratar med kompisar, säger Ingrid Crabo.

Eleverna som sökt till Sjölins gymnasium bor dels i Nacka, dels kommer de från de närmaste grannkommunerna.

Är det något som överraskar med årets ansökningar?

– Nej, vi märkte av intresset när vi hade öppet hus för eleverna inför gymnasievalet, säger Ingrid Crabo.

Skolan har haft en liten nedgång i antal sökande till samprogrammet. Att intresset för just samprogrammet minskar är en generell tendens bland landets skolor, enligt Ingrid Crabo. Däremot har det blivit ett ökat tryck på ekonomiprogrammet och naturprogrammet.

En annan av skolorna, Nacka gymnasium, erbjuder i år färre platser och tar också in färre elever än 2016.

De elever som sökt till Nacka gymnasium består till stor del av elever från Nacka men också från Tyresö och Värmdö.

– Sen är det ströelever från andra håll, säger Helen Bejmar, rektor.
Tendensen på Nacka gymnasium är att fler elever söker till teknik-, natur-, och ekonomiprogrammen.

– Det har varit så i några år, säger Helen Bejmar.

Inte lika populär

Däremot är hantverksutbildningen inte lika populär. I år tar Nacka gymnasium därför inte in några elever på hantverksprogrammet. Inte heller tar skolan in fler elever på hotell- och turism, också den utbildningen har för få elever.

– Vi måste anpassa oss, säger Helen Bejmar.

En del av anpassningen är att istället ta in fler elever på samhälle och beteende, natur, och teknik.

– Det är för att möta de trenderna, säger Helen Bejmar.

Mediagymnasiet i Nacka tar i år in 240 elever. I den preliminära antagningen är 153 elever antagna, 87 platser är lediga. Rektor Mattias Odhner Larsson är dock inte orolig över de många tomma platserna, tidigare år visar att många elever brukar välja sent och när den slutliga antagningen presenteras sista juni brukar alla platser på skolan vara fyllda.

Trots att många står i kö för att komma in på Nacka gymnasium och Sjölins gymnasium, har ingen av skolorna omedelbara planer på att utöka antalet platser.

– Inte i år, vi har viss begränsning i lokaler, vi är samlade på ett plan, säger Ingrid Crabo på Sjölins gymnasium.

Att platserna kan bli fler i framtiden är däremot inte uteslutet, säger Ingrid Crabo.

– Det är klart, det finns alltid funderingar framåt.

Kan inte utöka

Nacka gymnasium har inte heller några planer på att öka elevantalet, skolan har inte lokaler att ta emot fler. Vad den nya gymnasieskola som planeras, och som är tänkt att ersätta Nacka gymnasium, kan betyda i antal elever återstår att se, säger Helen Bejmar.

– Det gäller att vara populär. Nacka gymnasium är en bra skola och har varit i flera år. Vi har duktiga lärare. Det hänger ihop och ger en spiraleffekt, säger Bejmar.

För de som inte kom in på sitt förstahandsalternativ den här omgången finns hoppet kvar, de slutliga antagningarna i valet av gymnasieskola meddelas först 31 juni.

Joel Svedberg och Nicole Brindell har både lyssnat på kompisar och gått efter egna intressen när de valt gymnasium

Här är två som väntar på besked

De går båda och väntar på besked om de kommer in på den gymnasieutbildning de valt i första hand.
Joel Svedberg, 16 år, har siktet inställt på ett yrke som trumslagare.
Nicole Brindell, 15 år, har ännu inte bestämt sig om sitt framtida yrke.
De bor båda i Nacka och går båda i nian på Myrsjöskolan.
Joel Svedberg läser media och kulturprofil, Nicole Brindell läser natur.

Ingen av dem har i första hand valt att söka en gymnasieutbildning i Nacka utan de har båda valt en skola inne i stan, Södra latin.

Joel Svedberg

Joel Svedberg säger att det känns roligare att gå i en skola inne i stan.

– Miljön är viktig.

Det är också en skola som erbjuder den utbildning ha vill gå, estetprogram, då han vill utbilda sig till trumslagare.

Sociala viktigt

Nicole Brindell har sökt naturprogrammet på samma skola. Hon har valt skola dels av intresse för ämnena, dels för det sociala umgänget:

– Vilken typ av människor det går på skolan är viktigt, det ska kännas kul att umgås med människor, säger Nicole Brindell.

Nicole Brinell

Vilket yrke hon ska utbilda sig till får bli ett senare beslut:

– Det är bra att välja brett, det är svårt som 15-åring att veta vad man ska bli när man blir stor. Och man kan ju ändra sig.

Lyssnat på kompisar

Båda har valt gymnasieskola delvis efter vad kamrater har sagt om skolorna, delvis efter de studiebesök eleverna har fått göra på gymnasiemässa och gymnasieskolornas öppna hus.

– Det var viktigt, man får känna vilken typ av skola som passar, säger Joel Svedberg.

De tycker båda att dagens system med skolval är bra:

– Det är bra att man kan välja den skola man vill, och inte behöver välja den skola där föräldrarna bor, säger Nicole Brindell.

Fakta

Så många har sökt din skola

Mediagymnasiet i Nacka 2017 (2016)

240 platser (160)

153 antagna, alla antagna (143)

87 lediga platser (17)

Median: 207,5–240*

Nacka enskilda gymnasium

60 platser (60)

54 antagna (50)

4 reserver (3)

6 lediga platser (10)

Median: 203,7–236,2*

Praktiska, Nacka

141 platser (354)

47 antagna (31)

94 lediga platser (323)

Median: 92,5–233,7*

Sjölins gymnasium Nacka

128 platser (120)

128 antagna (120)

130 reserver (244)

Median: 262,5–306,2*

Nacka gymnasium

839 platser (869)

836 antagna (864)

734 reserver (906)

3 lediga platser (5)

Median: 190–320*

*Högsta möjliga poäng: 340

Totalt:

1 408 platser (1 563)

1 190 antagna (1 208)

868 reserver (1 092)

190 lediga platser (353)

Av eleverna som går gymnasieutbildningar i Nacka är 35 procent från Nacka, 65 procent pendlar in från andra kommuner (2016).

Av eleverna som är folkbokförda i Nacka går 48 procent gymnasieutbildningar i Nacka, 52 procent studerar i andra kommuner (2016).

Källa: Kommunförbundet Stockholms län, Skolverket