ANNONS

Ekonomiskt fiffel har polisanmälts

Martina Mossberg (M).
Martina Mossberg (M).
En kommunanställd är misstänkt för att ha använt en container privat – på kommunens bekostnad.

En person varslades och två varnades.

Men hanteringen får kritik.
ANNONS

Efter internkontroller beslutade kultur- och fritidsförvaltningens chef Ingela Gotthardsson att varsla om avsked för en person och dela ut varning till ytterligare två personer vid förvaltningen.

I tisdags skickade Ingela Gotthardsson och kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M) ut ett pressmeddelande om åtgärderna och flera medier uppmärksammade fallet.

Ingela Gotthardsson har polisanmält en händelse, men vill inte berätta mer än att det handlar om ekonomiska oegentligheter och vårdslöshet med kommunens medel.

Men fyra olika källor med god insyn i ärendet har lämnat samstämmiga uppgifter om att personen som varslats om uppsägning ska ha haft en container stående hemma för privat bruk som sedan förvaltningen betalat för. Det ska handla om en tjänst för någon eller några tusenlappar. De två andra personerna som får varsin varning ska ha attesterat och låtit fakturan betalas för kommunens räkning.

Dessutom ska en av de varnade personerna ha låtit en person växla in den varnade personens friskvårdskuponger mot pengar, vilket strider mot kommunens riktlinjer.

– Det är inga stora belopp i något av fallen, men det handlar om beteenden där skattemedel använts för privata bruk, säger Ingela Gotthardsson.

Ärendet splittrar kommunen eftersom flera politiker och tjänstemän tycker att pressmeddelandet varit att gå för långt eftersom det gjort att personer som inte är dömda har hängts ut.

Christer Erlandsson (S) ledamot i kultur- och fritidsnämnden är starkt kritisk mot den egna förvaltningschefens hantering.

– Att kontrollsystemen fungerar är bra, men att därifrån skriva pressrelease och anklaga personer som inte är dömda är helt uppåt väggarna. Jag ger inte fem öre för sådan personalpolitik.

ANNONS

Ingela Gotthardsson menar att hon ville informera all personal i ett tidigt skede och att pressmeddelandet var nödvändigt.

– Det här ska inte få hända, ­säger hon.

Nämndordförande Michael Fridebäck (M) menar att det är bra att internkontrollerna fungerar men att förvaltningen har en hel del att se över. Han poängterar också att ingen ännu är dömd för något brott.

Lokaltidningen Mitt i har varit i kontakt med både den varslade personen och en av personerna som har fått en varning, men ingen av dem vill kommentera ärendet.

Martina Mossberg tycker att hanteringen varit korrekt.

– Det är fullkomligt oacceptabelt att man handskas med skattemedel på felaktigt sätt.

Är det rimligt med en pressrelease?

– I en sådan här organisation läcker information lätt ut så vi behöver vara öppna och tydliga. Vi har polisanmält händelsen, huruvida personen döms eller inte är en annan fråga.

Har den som varslats begått fel med uppsåt?

– Det som gjorts är tillräckligt för att varslas om avsked och det strider mot våra riktlinjer och policies, men jag gör ingen bedömning i sakfrågan.

Omkring 170 personer jobbar på förvaltningen.

Varslet av en anställd på kultur- och fritidsförvaltningen uppmärksammades av flera medier sedan förvaltningschefen Ingela Gotthardsson och kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M) gått ut ett pressmeddelande.

Fakta

Uppsägning

Här är några av vanliga sakliga grunder för uppsägning:

Arbetsvägran.

Brottslighet.

Inkompetens.

Olovlig frånvaro.

Olovlig och längre frånvaro som orsakar besvär för arbetsgivaren kan vara saklig grund. Om du som anställd är borta mer än omkring två veckor utan att höra av dig anses anställningen i regel som avslutad.

Samarbetssvårigheter kan vara saklig grund för uppsägning om de är allvarliga.

Källa: Arbetslagen,

Svensk arbetsrätt