Ekonomiskt bistånd minskar i alla stadsdelar

ekonomiskt bistånd minskar. Emilia Bjuggren (S) och Åsa Lindhagen (MP)
Åsa Lindhagen (MP) (överst) och Emilia Bjuggren (S).
Det ekonomiska biståndet i Stockholm ligger på historiskt låga nivåer. På ett år har 1 400 stockholmare bytt bistånd mot en egen försörjning.
Störst är minskningen i Norrmalm och Hässelby-Vällingby.

Vid årsskiftet var 23 655 personer i Stockholms stad beroende av ekonomiskt bistånd. Det är den lägsta siffran sedan socialtjänstlagen trädde i kraft 1982.

Minskade med 1 400

Mellan 2015 och 2016 minskade antalet biståndstagande stockholmare med 1 400 personer. Antalet hushåll som får bidrag minskade också kraftigt – från 15 130 till 14 010 stycken.

– Vi får ut fler och fler i egen försörjning. Bortsett från den positiva konjunkturen handlar det om att vi har satsat på mer uppsökande arbete, främst mot unga men också mot kvinnor som står långt utanför arbetsmarknaden, säger Emilia Bjuggren (S), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

En annan orsak är enligt Emilia Bjuggren att staden satsat kraftigt på vuxenutbildning.

– Det ser vi inte minst i projektet som vi kallar för Järvapiloterna, där personer runt Järvafältet som länge varit beroende av försörjningsstöd får chansen att utbilda sig. Det gör att fler kommer i arbete.

Norrmalm minskar mest

Mätningen som gjorts socialförvaltningen i Stockholms stad visar att antalet hushåll med ekonomiskt bistånd minskar i varenda stadsdel.

Den största procentuella minskningen skedde i Norrmalm, förvisso från låga nivåer. Just nu finns bara 216 hushåll i stadsdelen som är beroende av ekonomiskt bistånd.

I Hässelby-Vällingby skedde den näst största minskningen, från 1 687 hushålla till 1 373. Trots det ligger stadsdelen högt i förhållande till andra stadsdelar.

”Det är en utmaning”

Många av de tusentals nyanlända som anlände till Stockholm under hösten 2015 fick så kallad statlig etableringsersättning. Men ersättningen betalas bara ut i två år.

För de som inte lyckats hitta en sysselsättning innan dess väntar ekonomiskt bistånd som betalas ut av staden.

Kan vi vänta oss en ökning av det ekonomiska biståndet i höst?

– Det är en utmaning vi har, att se till att de människor som kommer till Stockholm får en försörjning så fort som möjligt. Det kan hända att vissa kommer att ha ekonomiskt bistånd när etableringsperioden är slut, men om vi är snabba att rusta de personerna kommer även de att komma ut i arbete, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

”Det är en jättevinst”

Kan minskningen bero på att det är fler som får avslag?

– Några sådana siffror har inte jag sett, och utgångspunkten är att minskningen beror på att det är fler som går ut i jobb. Dessutom finns det en lagstiftning som ska upprätthållas. Har man rätt till ekonomiskt bistånd ska man ha det, säger Åsa Lindhagen (MP).

Ger 48 miljoner kronor

Minskningen av det ekonomiska biståndet innebär ett rejält tillskott till stadskassan. 48 miljoner kronor som tidigare gick till bistånd kan nu användas till annat.

– En del av pengarna kan vi använda till att stärka arbetet mot de som är kvar i försörjningsstöd. Men det är också pengar som vi kan använda till andra verksamheter i staden, till exempel för att stärka fritidsverksamheten till barn. Det är en jättevinst, säger Emilia Bjuggren (S).