ANNONS

Ekor hittades på sjöns botten

Tre stockekor som kan vara över 300 år gamla.

Det hittade marin­arkeologerna när de dök efter fornlämningar i Garnsviken och Kyrksjön. Fynden kan ha ett stort värde för forskningen.
ANNONS

När arkeologerna från Sjöhistoriska museet dök i den norra delen av Garnsviken i början av november fann de två mindre roddbåtar på sjöns botten.

Det handlar närmare bestämt om två så kallade flatbottnade stockekor. Roddbåtarna är troligtvis från tidigt 1800-tal, men kan vara mycket äldre än så.

Enligt Jim Hansson, marin­arkeo­log på Sjöhistoriska museet, är de två roddbåtarna, tillsammans med en tredje båt som hittades i Kyrksjön i närheten av Norrtälje, väldigt intressanta fynd.

– Båtarna är en nästan bortglömd båttyp som vi har lite kunskap om. Men de har varit viktiga redskap när vattnet var den viktigaste transportleden. De här fynden kan definitivt användas i forskningen, säger han.

Redan vikingarna använde delar av Garnsviken som farled. Deningick i Långhundraleden mellan Åkersberga och Uppsala. Runt år 1830 passerade drygt 100 fartyg varje år Åkers kanal upp till Garnsviken.

Arkeologerna tror att roddbåtarna kan ha använts flitigt i det vardagliga livet för jakt, fiske och transport.

– De var som en allt i allo-båt, och kan ses som en viktig länk i hur människorna hanterade material från land till skepp, säger Jim Hansson.

Roddbåtarna har nötts rejält av tidens tand, och arkeologerna har inte kunnat datera de mer exakt. Trädelar ska nu skickas till Upp­sala universitet för att dateras med hjälp av den så kallade kol-14-metoden.

Båtfynden är en del av de arkeologiska förundersökningar som görs på land och i sjö innan de planerade huvudvattenledningarna mellan Vallen­tuna centrum och Norrtälje kan dras.

ANNONS

Om just de här fynden påverkar entreprenören Norrvattens arbete med kabeldragningen är för tidigt att säga.

– Vi vill undvika de ställen där det finns kvarlämningar. Men ännu har man inte hittat något som gör att vi det blir konflikter med de planerade arbetena, säger Dan Jacobsson, projektledare vid Norrvatten.

För en halv miljard kronor ska 50 kilometer ledningar dras från Vallentuna till Norrtälje i fyra etapper. En parallell vattenledning dras även mellan Brottby och Åkersberga.

Just nu pågår arbetet med den första etappen, mellan Berghamra och Norrtälje. Ledningen beräknas vara klar i juni 2015.

Fakta

Här finns ekorna