Visionär upplevelsepark i Botkyrka skrotas

Regnskogsvärld. I april sade Maria Rydbrink Raud på Scandinavian Edutainment de och Skansk
Regnskogsvärld. I april sade Maria Rydbrink Raud på Scandinavian Edutainment de och Skansk
Företagen bakom Ekotopia avbryter processen med att skapa en upplevelsevärld i Hågelby i Botkyrka. Botkyrka kommunen skriver på sin hemsida att "marknaden är inte mogen för det innovativa affärskonceptet." Ekotopias grundare merar dock att konceptet håller, men efterlyser ett större engagemang från kommunen.

Ekotopia presenterades som vinnare i tävlingen om att etablera en större turistattraktion i Hågelby i februari förra året. Men nu har alltså Scandinavian Edutainment och Skanska som stod bakom konceptet avbrutit sitt arbete.

– Det finns alltid en osäkerhet med oprövade affärskoncept, men vi tyckte att det var en affärsidé som passade bra i Botkyrka – långt ifrån lagom – och hade gärna sett Ekotopia utvecklas i Botkyrka som första etableringsort. Vi har försökt att skapa de bästa förutsättningarna för etableringen, med den begränsningen att vi som kommun inte kan gynna enskilda eller ta affärsrisker., säger Antonio Ameijenda som är mark- och exploateringschef Botkyrka kommun i ett meddelande på kommunens hemsida.

I Ekotopia skulle bland annat finnas en regnskogsvärld och rörliga mekaniska dinosaurier skulle bli ett av dragplåstren i konceptet som skulle förena lek, lärande och upplevelser. I april sade Maria Rydbrink Raud på Scandinavian Edutainment de och Skanska jobbar på att hitta en finansieringslösning.

Efter kommunens besked skriver Maria Rydbrink Raud i ett mejl till Mitt i:

”Återkopplingen från de investerardialoger vi haft för projektet är att man efterfrågade ett tydligare åtagande från kommunen, både för verksamhetens långsiktiga utveckling samt även möjligheten att utveckla kringliggande markområden.”

Hon fortstätter:

”Vi hade gärna etablerat Ekotopia i Hågelby, men det hade krävts ett större engagemang från kommunen, där man hade samlat kultur, fritid, skola/utbildning och näringsliv. Kommunen saknar även en övergripande strategi för turistnäringen, där vi hade kunnat vara en viktig del.”

Enligt samhällsbyggnadsnämndens ordförande Gabriel Melki kvarstår ändå kommunens ambition om fler turister i Hågelby.

Telefonkungen LM Ericsson byggde Hågelby gård. Botkyrka kommun vill göra platsen till ett större turistmål.

– Det är tråkigt att marknaden inte har lika höga ambitioner för Hågelby som vi Botkyrkabor har. Men vi kommer fortsätta utveckla Hågelby, steg för steg. Vi har påbörjat ett arbete där vi succesivt kan tillföra mer besöksmål och mer verksamhet i parken, så Hågelby fortsatt ska utvecklas som en av kommunens vackraste och mest besökta platser, säger Gabriel Melki i samma meddelande från kommunen.

Enligt Maria Rydbrink Raud kan Ekotopia nu hamna på en annan plats.

”Ekotopia som koncept och idé är i högsta grad gångbart, och vi är uppvaktade av andra aktörer och markägare för en etablering. Sedan är det synd att det inte blev i Hågelby”