Lidingös ekar blir barnkammare åt larv även i år

Ek, ekstyltmal.
Angripna ekblad.
Snedstreckad ekstyltmal.
Snedstreckad ekstyltmal.
Har du sett blåsorna på ekbladen runtom på Lidingö?
Det är insekten snedstreckad ekstyltmal, vars larver utvecklas inne i blåsorna som varit framme. När de är redo för livet utanför blåsan svingar de sig ut i världen i en silkestråd.
Mitt i lät Lidingöborna spana efter larver.

Även i år har den lilla fjärilslarven snedstreckad ekstyltmal angripit Lidingös ekar.

Mitt i lät Lidingöborna agera larvdetektiver i en lokal facebookgrupp.

Enligt gruppmedlemmarna finns angripna ekar vid Berviksbadet, Björkudden, Bosön, Bodal och Näset.

Men de finns inte bara på Lidingö.

– Jag har sett det på ekarna runt muséet men det är inte alls lika mycket som förra året då det var extremt, säger Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet vid Frescati.

Didrik Vanhoenacker, jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.

De angripna ekarnas blad får en vit hinna där insekten lägger sina ägg. Där kan larven kläckas och utvecklas i lugn och ro. När den är klar gör den hål på hinnan och hissar sig ner från bladen i en silkestråd som den spinner.

En läsare berättar om hur hon parkerade vid Breviksbadet, när hon kom till bilen ett par timmar senare var den täckt med gröna larver och silkestråd.

Såhär ser larvangreppet ut.

Lidingöborna är inte förtjusta över den lilla gästen på ekbladen och undrar om någon form av bekämpning bör göras.  Didrik Vanhoenecker säger dock inte att ekarna skadas av att vara barnkammare åt larverna.

– Nej, men de förlorar ju en del av sin klorofyllmassa, säger han.

Detta kan göra att ekarna förlorar något i växtkraft och vitalitet.