Eldhärjat modulhus rivs och ersätts med nytt

Den eldhärjade modulbyggnaden i Svärdsö kommer att rivas och ersättas av en ny byggnad
Den eldhärjade modulbyggnaden i Svärdsö kommer att rivas och ersättas av en ny byggnad
Den modulbyggnad i Svärdsö som var tänkt som flyktingbostäder men som eldhärjades för två veckor sedan kommer att rivas.
Istället kommer en ny modulbyggnad att uppföras som ska stå klar i höst.
Som följd av branden har Nacka kommun bett Migrationsverket att tillfälligt sluta anvisa en- och tvåfamiljshushåll till Nacka.

NCC som uppför modulhuset har tillsammans med försäkringsbolaget kommit fram till att den modulbyggnad som höll på att uppföras i Svärdsö och som var tänkt som bostäder åt nyanlända men som eldhärjades, måste rivas.

Byggnaden är nästa helt förstörd invändigt och bedömningen är att byggnaden inte går att reparera.

Istället ska ett nytt modulhus byggas på platsen, ett modulhus som beräknas stå klart i höst.

Brand i flyktingboende misstänkt mordbrand

Vad det nya modulhuset som nu måste byggas på Svärdsö kommer att kosta skattebetalarna är enligt kommunens presstjänst som varit i kontakt med NCC, oklart.

Brann 5 februari

Byggnaden brann natten till måndag den 5 februari. Polisen misstänker att branden har anlagts och rubricerar det som mordbrand.

Vid branden hade ännu ingen flyttat in i byggnaden. 

Bostäderna i modulfastigheten var anpassade till mindre hushåll, singelpersoner eller par utan barn.

– När den fastigheten brann räknade vi med att börja använda den i april, till mindre hushåll. Nu har vi pratat med Migrationsverket och bett dem att inte anvisa mindre hushåll till Nacka. Vi hoppas att dom lyssnar på det vi bett om. Det betyder i så fall att Migrationsverket istället kan anvisa större hushåll till Nacka, inte singlar och par, säger Frida Plym Forshell, arbetsmarknadsdirektör i Nacka kommun.

Kan få flytta igen

Om Migrationsverket inte lyssnar utan ändå anvisar en- och tvåfamiljshushåll kan det innebära att Nacka kommun behöver placera dessa personer i större bostäder än de har behov av, vilket på sikt och kan leda till att dessa personer framöver kan få flytta igen, till mindre bostäder för att ge plats åt större hushåll.

Mitt i: Kommer Nacka kommun att klara mottagandet 2018?

– Ja, jag utgår från att vi klarar det, säger Frida Plym Forshell.

I år ska Nacka ta emot 304 nyanlända. Av dessa behöver kommunen ordna med bostäder åt 260 personer under 2018 och till övriga 44 under 2019.

Nacka kommun har inte för avsikt att låta branden påverka kommunens flyktingmottagande:

– Nej, så fungerar det inte, tvärtom. Det är viktigt att poängtera att det inte påverkar vårt mottagande, säger Frida Plym Forshell.

Polisen hade i måndags ingen frihetsberövad eller misstänkt för branden.