Fritt fram att grilla i Stockholms län – förbud hävt

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar, skriver Länsstyrelsen.
Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar, skriver Länsstyrelsen.
Eldningsförbudet i Stockholms län är upphävt. Beslutet togs efter samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Uppdaterad: måndag 8 juli 2019.

Eldningsförbud upphävt i Stockholms län

Från och med den 3 juli klockan 08:00 råder inte längre eldningsförbud i Stockholms län. Lokala förbud kan fortfarande förekomma, sån information finns i sådana fall på varje kommuns webbplats.

Beslutet togs i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser.

Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Det är alltid den som eldar som har ansvar om något går fel.

Fakta

Två olika slags eldningsförbud

I mitten av juni beslutade Länsstyrelsen om nya regler.

Eldningsförbudet finns numera i två nivåer.

Eldningsförbud (lägre graden)

✔️Tillåtet att grilla både på egna tomten och på anlagda grillplatser i naturen som är ”utformade så att faran för antändning och brandspridning är låg”. Här kan du läsa mer om vad som krävs. ❌All annan form av eldning i skog, mark och park är förbjuden, som till exempel med engångsgrill

Skärpt eldningsförbud

✔️Ok att grilla på egna tomten, fast med försiktighet. ❌All form av eldning i skog, mark och park är förbjuden, som till exempel med engångsgrill, även på anlagda grillplatser.

Här finns den nya föreskriften i sin helhet.

Utöver Länsstyrelsen kan även kommunerna fatta beslut om eldningsförbud, så kolla också din kommuns hemsida innan du gör upp eld.

Och även när det inte råder eldningsförbud måste man vara försiktig. Då är det upp till var och en att bedöma om det är lämpligt att elda. Man kan ta hjälp av SMHI:s brandriskkartor som ger en fingervisning om brandrisken i området:

 
Källa: Länsstyrelsen