Min lokala hjälte

Eldningsförbudet upphävdes i dag

Även om eldningsförbudet är upphävt rekommenderas allmänheten att vara försiktig med att elda.
Även om eldningsförbudet är upphävt rekommenderas allmänheten att vara försiktig med att elda.
Det råder inte längre eldningsförbud i länet. I dag upphävde länsstyrelsen det förbud som gällt sedan slutet av juli.

Eftersom det var mycket torrt i markerna införde länsstyrelsen ett eldningsförbud den 23 juli, vilket Mitt i tidigare har rapporterat.

I dag klockan 9.00 upphörde eldningsförbudet att gälla.

”Beslutet bygger på SMHI:s brandriskprognos i skog och mark. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs kontinuerligt”, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.

Normalt sett tillåter kommuner bara eldning i mindre omfattning och det är fortfarande torrt i markerna. Fortfarande avråds allmänheten från att elda.

– Det är fortfarande torrt i skog och mark. Det är inte förbjudet att elda men man ska vara extra försiktig, säger Magnus Andersson, operativ chef på Räddningscentralen i Stockholms län.

På webbplatsen DinSäkerhet.se kan du läsa om hur stor brandrisken är i ditt område.