ANNONS

Elefanten kan bli byggnadsminne

ANNONS

Sollentuna Länsstyrelsen vill utnämna skyddsrummet Elefanten till byggnadsminne.

Den underjordiska före detta civilförsvarsanläggningen är en ”viktig del i historien om kapprustningen under det kalla kriget” och ”illustrerar hur mycket och djupt det kalla kriget påverkade samhället och alla dess funktioner”, skriver länsstyrelsen, som anser att Elefanten har ett mycket starkt byggnadshistoriskt, teknikhistoriskt och samhällshistoriskt värde.

I början av året skickade länsstyrelsen ut förslaget på remiss och senast den 1 april ska de olika remissinstanserna ha yttrat sig.

ANNONS