ANNONS

Elev anmälde kränkningar

ANNONS

TYRESÖ En elev ansåg sig ha blivit utsatt för kränkande behandling av en rektor på en skola i Tyresö. Händelsen anmäldes till Barn- och elevombudet (BEO).

Enligt BEO är det inte visat att kränkande behandling har förekommit. Men BEO förelägger Tyresö kommun att senast den 12 augusti vidta åtgärder så att skollagens krav för att motverka kränkande behandling uppfylls.