Elev blev felaktigt placerad

Huddinge Skolinspektionen har i april tagit emot en anmälan från en elev som gått i särskola i Huddinge kommun. I anmälan uppges bland annat att eleven varit felaktigt placerad i särskolan.

I dag är eleven ung vuxen och upplever sig sakna grundläggande kunskap. Nu kräver Skolinspektionen att skolan yttrar sig om anmälan.