Elev blev mobbad i fyra år

Upplands-Bro En elev på Råbyskolan blev sparkad, slagen, hotad och bestulen i minst fyra års tid, enligt en anmälan till Skolinspektionen. Kränkningarna ska ha börjat redan i förskolan. Föräldrarna beskriver hur de påtalat problemen under flera år, utan resultat.

Nu kritiseras skolan av barn- och elevombudet, som menar att skolan har brustit i sin anmälningsskyldighet. Skolan har inte heller vidtagit tillräckliga åtgärder för att stoppa mobbningen.

Senast den 18 maj i år ska skolan ha vidtagit åtgärder.