Min lokala hjälte

elev blev mobbad i två års tid

LIDINGÖ Barn- och elevombudet (BEO) har granskat Torsviks skola i Lidingö efter en anmälan om kränkningar av en elev. I anmälan som kom in i april uppges att eleven utsatts för knuffar och verbala kränkningar under två års tid. BEO:s granskning visar att skolan inte gjort tillräckligt för att motverka kränkningarna och myndigheten ålägger därför kommunen att vidta åtgärder.

Anmälningarna till Skolinspektionen och BEO om missförhållanden på skolor fortsätter att öka, i fjol anmäldes 2 968 fall.