Elev i Täby blev fasthållen – kan få skadestånd

elev genre
Skolinspektionen bedömer att hanterandet varit oproportionerligt.
Eleven som går på en skola i Täby bör få 50.000 kronor i skadestånd av kommunen. Det beslutade Barn- och elevombudet (BEO) efter att Skolinspektionen kommit fram till att eleven kränkts, rapporterar nyhetsbyrån Siren.

Vid tre tillfällen ska eleven ha hållits fast av personal på den kommunala grundskolan. En av gångerna hölls hen fast av tre personer samtidigt. Det rapporterar Dagens Nyheter.

BEO ställer sig bakom

Skolinspektionen bedömer att hanterandet varit oproportionerligt och att personalen borde kunnat agera på annat sätt för att avleda situationen. De bedömer också att det finns brister i skolans stöd till eleven som haft svårt att uppnå kunskapskraven.

”Åtgärder som innebär återkommande fasthållningar eller andra systematiska fysiska ingripanden får dock aldrig användas av personal som en arbetsmetod gentemot elever för att lösa en situation.”, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Nu ställer sig BEO bakom Skolinspektionens bedömning om att eleven blivit utsatt för kränkande behandling vid upprepade tillfällen.