Elev fick för lite stöd av skolan

Skolinspektionen kritiserar Sköndalsskolan, då det tagit för lång tid att utreda en elevs behov av särskilt stöd samt ta fram ett åtgärdsprogram för honom.

Eleven flyttade till Sverige i juni 2010 och började i årskurs två samma höst. Inför höst- terminen 2011 bytte han skola till Sköndalsskolan och den förra skolan varnade om att det fanns en risk för att han inte skulle uppnå målen på grund av brister i svenska.

Men trots det gjorde inte Sköndalsskolan en egen utvecklingsplan för eleven förrän den 7 oktober.

En stor del av undervisningen har skett utanför klassen, utan att skolan har beslutat om enskild undervisning.