Elev fick inte nog med stöd

VALLENTUNA En elev med särskilda behov har inte fått det stöd som behövs. Det slår Skolinspektionen fast efter en anmälan från elevens mamma.

Eleven placerades i en särskild undervisningsgrupp mot vårdnadshavarens vilja. Eleven blev också utsatt för kränkningar av andra elever, enligt anmälan.

Myndigheten kräver nu bättring på flera punkter av Vallentuna kommun.