Elev mobbades i flera års tid

Två skolor på Lidingö får kritik från Barn- och elevombudet– och Lidingö stad krävs på 90 000 kronor i skadestånd.

Detta sedan en elev mobbats i flera år utan att det gjorts tillräckligt.

Lidingö Tidning och Mitt i Lidingö Tidning har vid ett flertal tillfällen skrivit om problemen med kränkningar på skolor på Lidingö.

I ett fall förra året krävde Barn- och elevombudet, BEO, Lidingö stad på 735 000 kronor, sedan sju elever hade kränkts. Det fallet ska tas upp i tingsrätten i mars 2013, eftersom Lidingö stad inte är överens med BEO.

Nu har ett nytt fall blivit aktuellt, där en Lidingöelev utsatts för kränkningar i flera år. Det visar en utredning som BEO har gjort. Barnet ska ha blivit sparkat, slaget och utsatt för strypgrepp, men även psykisk mobbning har förekommit. Kränkningarna började redan när eleven började i förskolan och problemen fortsatte även sedan eleven börjat på en ny skola.

I beslutet från BEO är myndigheten kritisk mot att den ena av skolorna inte har vidtagit några åtgärder mot kränkningarna, och att den andra inte gjort tillräckligt för att få mobbningen att upphöra.

Enligt beslutet måste Lidingö stad nu se över sina rutiner. Dessutom krävs kommunen på 90 000 kronor i skadestånd.

Kommunen ska före den 22 februari nästa år ta beslut om hur man ställer sig till skadeståndskravet.

Maria Elmér, kvalitets- och utvecklingschef på utbildningsförvaltningen, ser allvarligt på det inträffade.

– Det är absolut inte okej att en elev blir kränkt. Vi har nolltolerans mot detta och det är något jag verkligen vill framhålla. När vi fick in en anmälan från föräldrarna är vi skyldiga att utreda frågan så att kränkningarna skulle upphöra, säger hon.

Hur kunde kränkningarna få fortgå så länge?

– Det finns flera skäl och vi har nu ändrat våra rutiner och arbetssätt. Vi försöker nu stötta och informera personalen. En huvudfråga för oss är att jobba förebyggande så att minimera risken att kränkningar ska uppstå igen, säger Maria Elmér.

Under hösten har Lidingö stad arbetat med en utredning kring problemen med kränkningar i skolan. Resultaten ska redovisas i utbildningsnämnden i januari 2013.