Elev mobbades i fem år – nu döms kommunen

Kommunen ska betala 50 000 kronor i skadestånd till eleven.
Kommunen ska betala 50 000 kronor i skadestånd till eleven.
I fem års tid blev en elev på en skola i Upplands-Bro utsatt för grov mobbning – utan att skolpersonalen eller kommunen vidtog ordentliga åtgärder.
Nu döms Upplands-bro kommun att betala 50 000 kronor i skadestånd till eleven.

2011 började eleven förskoleklass på skolan och direkt började mobbningen – som har pågått sedan dess. Tre andra elever har trakasserat eleven både psykiskt och fysiskt genom att bland annat kalla eleven för ”tjockis” och både slå, sparka och ta strypgrepp på den utsatta eleven.

Ska betala skadestånd

Attunda tingsrätt bedömer att skolpersonalen och kommunen inte vidtagit de åtgärder som de är skyldiga till enligt skollagen och ska därför betala 50 000 kronor i skadestånd till eleven.

Kränkningarna har alltså varit grova och personal på skolan har enligt domen haft kännedom om mobbningen under hela perioden. Men trots det lät skolan bli att underrätta elevens vårdnadshavare om kränkningarna under de sju första terminerna. Enligt domen har rektorn känt till mobbningen och brustit i sin skyldighet att direkt anmäla det till kommunen.

Ingenting hände

I november 2014 anmälde elevens vårdnadshavare kränkningarna till skolan som då underrättade Upplands-Bro kommun om dem. Men åtgärderna som vidtagits sedan dess har inte räckt till.

Två gånger har elevens vårdnadshavare även anmält kränkningarna till Skolinspektionen, Barn- och elevombudet. De beslöt att kommunen skulle vidta tillräckliga åtgärder för att uppfylla skollagens krav att motverka kränkande behandling, men mobbningen fortsatte även efter det.