Elever blev utan vaccinationer

Vaccination av 175 elever blev inte av på en grundskola i Järfälla.

Anledningen var stress, för många arbetsuppgifter och för lite tid, enligt IVO:s utredning.

Förra året slutade en skolsköterska på en av Järfällas grundskolor, efter längre sjukskrivningar.

När vikarien som skulle ta över tjänsten i väntan på en permanent ersättare började gå igenom materialet visade det sig att 175 elever i årskurs sex inte fått vare sig planerade hälsokontroller eller vaccinationer mot mässling, påssjuka och röda hund.

Hälsosamtal med 80 elever i årskurs åtta hade inte heller hunnits med.

Ärendet anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Under utredningen blev det tydligt att skolsköterskan hade varit stressad på grund av en alldeles för stor arbetsbörda.

Enligt IVO var en av anledningarna flera vakanser i elevhälsogruppen där skolsköterskan ingår.

När Lokaltidningen Mitt i ringer upp rektorn på skolan har han inte hört talas om vare sig ärendet eller utredningens resultat.

Han uppger dock att han inte håller med IVO om att det har varit vakanser i elevhälsogruppen.

Sedan 2010 är skolsköterskorna och övrig personal som jobbar med elevhälsa inte anställda av grundskolorna utan av JBE, Järfälla barn- och elevhälsa.

Rektorn är ändå kritisk till att han inte var informerad.

Gunilla Klerck Marklund, verksamhetschef för medicinska insatser vid JBE sedan årsskiftet, anser att även en rektor har rätt att bli informerad i ett sådant här läge.

– Han borde ha blivit underrättad, men om han var det eller inte kan jag inte svara på, säger hon.

– De som var ansvariga när det här hände har gått i pension.

Enligt IVO:s utredning har tillräckliga åtgärder vidtagits, alla missade vaccinationer och hälsosamtal har betats av.

Myndighetens bedömning är också att JBE har gjort tillräckligt för att säkerställa att något liknande inte ska hända igen.