Elever bussas för att lära sig språket

I höst startar kommunen en mottagningsenhet som ska ta emot de elever som kommer hit från andra länder.

Eleverna ska sedan kunna fördelas på olika skolor för att bättre lära sig svenska.

– Nyanlända barn och ungdomar behöver en studiemiljö där svenska språket finns som ett starkt språk, säger Erik Nilsson, utbildningschef på Botkyrka kommun.

I dag börjar den som kommer till Botkyrka från ett annat land i den skola som ligger närmast där man bor. Och eftersom bostadssegregationen är utbredd i kommunen blir det några få skolor som får ta emot flest nyanlända.

– Skolorna gör så gott de kan, men kartläggningen av de nya elevernas behov är ganska svag, säger Erik Nilsson.

I höst startar därför Botkyrka kommun en mottagningsenhet på S:t Botvids gymnasium dit alla nyanlända barn och ungdomar kommer för att kartläggas.

För de yngre barnen handlar det om någon vecka där man undersöker hälsan och utbildningsnivån.

Sedan slussas de till närmsta skola. Från årskurs sex och uppåt kartläggs elevernas kunskaper i alla ämnen med hjälp av modersmålslärare.

Det kan ta upp till ett par månader.

– Sen finns det en valmöjlighet. Vill man gå i närmsta skolan får man det, annars kan man välja språkspecialisering, säger Erik Nilsson.

Väljer man det senare skjutsas eleverna till skolor där svenska språket är starkt.

På skolorna får eleverna först gå i en grupp där de får stöd på sitt modersmål, sedan slussas de ut i skolans vanliga klasser.

Erik Nilsson tror att cirka 20-30 elever av de 200 som kommer till kommunen varje år kommer att välja det här alternativet.

Georg Trolin, rektor på Grindtorpsskolan, som tillsammans med Storvretskolan tar emot flest nyanlända elever, har svårt att redan nu bedöma hur skolan kommer att påverkas av att elever skjutsas till andra skolor, men han är positiv till en mottagningsenhet.

– Det underlättar för oss om vi redan har en samlad bedömning av eleverna när de börjar här, då kan vi leda över mer resurser till skolverksamheten i stället.