Min lokala hjälte

Elever drogtestade efter matlagning

Två elever på Åsö grundskola drogtestades efter att de ätit mat som misstänktes ha kryddats med droger i hemkunskapen.

Men det visade sig vara falskt alarm.

Det var i mitten av februari som två elever i årskurs åtta på Åsö grundskola misstänkte att en annan elev hade lagt i någon form av drog i deras mat.

Det framgår av en anmälan till ­Arbetsmiljöverket.

Eleverna hade hemkunskapslektion när en annan elev kryddade deras mat med någon slags gröna blad.

Efter händelsen blev eleverna som ätit maten illa­mående och kände sig snurriga. En av dem kontaktade sin pappa.

Det beslutades att eleverna skulle åka till Maria ungdom för provtagning. Händelsen anmäldes också till polisen och Arbets­miljöverket.

Men det visade sig vara falskt alarm. Proverna innehöll inga spår av droger.

Att man på hemkunskapsundervisningen kan ha gröna blad som kryddor i mat torde inte vara helt ovanligt.

Och enligt skolans rektor Margot Valegård har eleven som lagt i bladen i efterhand sagt att det var ett skämt.

Men rektorn menar att det ändå var viktigt att anmäla händelsen till polisen och Arbetsmiljöverket.

– Vi visste inte då att det var ett skämt och man kan inte veta vad som kan ha hamnat i maten innan man testat. Det är viktigt att ta sådant på allvar, säger hon.

För Åsö grundskola handlade det inte om att man misstänkte just droger, utan anmälan var en ren rutin när något konstigt inträffat på skolan.

– Som rektor är jag mån om eleverna och de måste förstå att man inte kan hålla på och skämta om att det kan vara något farligt ­ i maten för andra elever kan bli oroliga. Det är viktigt att vi på skolan följer upp vad som händer och håller oss till de regler och förordningar som gäller. Det handlar om rättssäkerhet, säger Margot Valegård.

Att eleverna mådde illa visade sig senare bero på att de hade blivit sjuka.

Eleverna måste förstå att man inte kan hålla på och skämta om maten.Margot valegård, rektor på åsö grundskola