Min lokala hjälte

Elever får bestämma hur skolgården rustas

rita en hage skolgård
Skolgården, en viktigt plats i barnen liv.
Söderholmsskolan i Vårberg ska få en fräschare och roligare skolgård – med elevernas hjälp. Skolan är en av sju som Stockholms stad har valt ut.

Skolgårdsutveckling kallas projektet, där elevinflytande är en bärande del. Skolbarnen ska arbeta fram förslag ihop med en landskapsarkitekt. Sedan ska de få återkoppling under hela processen och vara med och utvärdera resultatet.

Projektet kommer att pågå under 2016 och 2017, enligt utbildningsförvaltningens förslag. Det är en fortsättning på ett pilotprojekt som gjordes 2015/2016 och som man nu hämtar erfarenheter ifrån.

Utbildningsnämnden fattar beslut i frågan den 20 oktober.

Skolorna har valts ut efter en skolgårdsinventering gjort 2013–2015. Man har också haft ett socioekonomiskt perspektiv.

De andra sex skolorna som deltar, om beslutet klubbas, är Askebyskolan och Knutbyskolan i Rinkeby, Enbackaskolan i Tensta, Hagsätraskolan, Loviselundsskolan i Hässelby gård,  och Kungliga svenska balettskolan/EES-gymnasiet på Södermalm.