Elever får ha gympa utan att byta om

Ormstaskolan förföljs av problem med de slitna underhållskrävande lokalerna.

Nu är idrottshallen och omklädningsrummen ur bruk.

Trots att de nyligen renoverats.

Ormstaskolan ska rivas. Men inte förrän den nya Hagaskolan är färdig flyttar verksamheten dit. Under tiden måste lokalerna på Ormstaskolan lappas och lagas. Men det kan bli riktigt dyrt.

– Om allt går sönder kan det kosta upp emot tio miljoner. Har vi tur går inget sönder, säger Anna von Axelson, fastighetschef på Vallentuna kommun.

Enligt henne så handlar det helt enkelt om att hålla Ormstaskolan flytande.

– Vi tänker inte göra stora dyrbara underhållsåtgärder. Men det tar några år innan det går att flytta. Så vi måste hålla skolan i så pass gott skick att det går att vistas i den. Det får inte vara farligt eller en hälsomässig risk, säger Anna von Axelson.

Men skolan har förföljts av otur med sina lokaler. I våras brann avdelningen Skeppet och efter det byggdes helt nya baracker upp. Som om inte det vore nog gick en satsning på nya duschar i omklädningsrummen till idrotten inte som man tänkt sig.

En vattenskada har uppstått vilket gör att varken idrottshallen eller omklädningsrummen kan användas.

Nu har eleverna idrott utomhus, vilket i och för sig var planerat. Men de kan bara ha lättare gympa som inte kräver att man byter om eller duschar.

– Det är besvärligt men vi försöker göra det bästa av situationen, säger Ellie Dahlberg, arbetslagsledare på Ormstaskolan.

Barn och ungdomsnämndens ordförande Parisa Liljestrand (M), tycker ändå att det är ekonomiskt försvarbart att lappa och laga den rivningsmässiga Ormstaskolan.

– Ja, det tycker jag. De måste kunna ha en vettig verksamhet innan Hagaskolan är färdig, säger hon.

Vallentuna kommun har flera skolor som är byggda på 1960- och 70-talen. ­Parisa Liljestrand medger att kommunens underhåll av lokalerna inte har varit det bästa. Problemet är att det saknas en plan för underhållet.

– Det har varit bristfälligt, säger Parisa Liljestrand.

Före sommaren gav politikerna barn- och ungdomsförvaltningen i uppdrag att utreda vad som behövs i form av akut och mindre akut underhåll, både på Ormstaskolan och i andra skolor.

– Det är besvärligt men vi försöker göra det bästa av situationen, säger Ellie Dahlberg.

Det är oklart när Hagaskolan kommer att stå färdig, men tjänstemännen på kommunen räknar med att skolan kan ta emot sina första elever om fem år, till höstterminen 2019.

Skolbygget beräknas kosta 460 miljoner kronor.

Det får inte vara farligt eller en hälsomässig risk.Anna von Axelson fastighetschef