ANNONS

Elever fick inte stöd – trots överskott

Det här läsåret ansökte Värmdös skolor om tilläggs­belopp för 227 elever med särskilda behov. Bara tio elever fick hela summan.

Ändå uppgick överskottet till 1,4 miljoner kronor 2013.
ANNONS

Flera är nu kritiska till att pengarna inte användes.

– När vi ser att det finns pengar över ställer vi oss så klart frågande inför att våra elever har fått avslag, säger Nina Höglund, tillförordnad rektor på Farsta­vikens skola.

Enligt Catharina Lebel, som är chef för utbildningsenheten på Värmdö kommun, är anledningen att eleverna inte har de särskilda behov som krävs.

– Vi bedömde att deras behov skulle rymmas under skolpengen, säger hon.

Men Nina Höglund håller inte med, särskilt inte när det gäller Kvarnbergsgruppen på Farstavikens skola. Här går 19 elever med stora behov. Eleverna har diagnoser, de flesta inom autismspektrat, som kräver stora anpassningar från skolans sida. Det här läsåret blev tre av eleverna utan tilläggsbeloppet och två fick bara halva summan.

– Deras behov är kartlagda och de behöver anpassningar i så stor grad att det inte är någon tvekan om att de har de behov som krävs, säger Nina Höglund.

Det här har gjort att skolan själv får bekosta extraresurserna, vilket bidrar till skolans underskott. Även Lärarförbundets lokalavdelning är kritisk till avslagen.

– Våra medlemmar upplever att elever med särskilda behov kräver mer än vad man egentligen har möjlighet att betala för, säger ordförande Agneta Vennsten.

Socialdemokraterna vill tillsätta en utredning för att analysera ansökningsprocessen och bedömningen vid ansökningarna. Partiet menar att skolorna behöver mer stöd till elever än de får i nuläget, och att de 1,4 miljoner kronorna borde ha använts. Från och med förra läsåret kan eleverna få halva tilläggsbelopp.

ANNONS

– Vi blev ännu strängare och delade ut halva i stället för hela. Tanken var att då kunde fler få stödet, säger Catharina Lebel.

Hon medger att det var fel.

– Vi har tänkt lite fel. Det måste ju alltid finnas ett särskilt behov och det halva beloppet ska bara ges vid undantag.

Blir det då fler av de som det här läsåret bara fick halva beloppet som får hela summan till nästa termin?

– Ja, och några som inte får något alls.

Fakta

Dubbelt så många avslag på ansökningar i år

ANNONS