Elever frågar ut kommunpolitiker inför EU-valet

Huddingepolitiker inför EU-valet.
Jelena Drenjanin (M) och Anders Lönroth (MP) deltar i EU-utfrågning på gymnasieskolor.
Inför EU-valet satsar kommunen på att ungdomar ska lära sig mer om EU.
Därför ordnas politikerutfrågningar på flera gymnasieskolor under veckan.

I veckan har olika politiker besökt Sjödalsgymnasiet, Sågbäcksgymnasiet och Huddingegymnasiet.

I morgon är det eleverna på Östra gymnasiets tur att fråga ut politikerna.

Temat för alla utfrågningar är miljö, jämställdhet och integration. Målet är att eleverna ska lära sig mer om EU.

– Vi hoppas att de ska få en större förståelse för hur mycket EU påverkar beslut i Sverige och i kommunerna. Att de ska förstå varför det är viktigt att rösta och att de ska lära sig vad de olika partierna står för, säger Ingalill Söderberg (Drevvikenpartiet), ordförande i trygghets-och delaktighetsberedningen.

Uppskattad debatt

Kommunen har tidigare ordnat debatter och utfrågningar med politiker på olika skolor, till exempel inför valet i höstas.

–De tyckte att debatten var väldigt bra i höstas och uppmanade oss att fortsätta med detta, säger Ingalill Söderberg.

Några av de Huddingepolitiker som deltar i veckans utfrågning är skolpolitikern Jelena Drenjanin (M), förskolepolitikern Tomas Selin (C) och Anders Lönroth (MP).

Förutom Huddingepolitiker deltar också politiker från olika ungdomsförbund.