Elever från Sollentuna gjorde insats i Tanzania

Malin, Rebecca och Saga tillsammans med personalen på Kolandoto hospital i Tanzania.
Malin, Rebecca och Saga tillsammans med personalen på Kolandoto hospital i Tanzania.
Svenska landstingskläder och en bra sjukvård - trots en lägre standard på utrustningen.

Det är några av intrycken hos tre Sollentunaelever som nyligen gjorde sin gymnasiepraktik i Tanzania.

Tack vare bidrag från Högskolerådet och förlaget Atlas fick tre elever från vård- och omsorgsprogrammet på Consensum gymnasium i Sollentuna göra sin praktik i staden Kolandoto i Tanzania.

Under tre veckor i januari arbetade Rebecca Hasselroth, Saga Sovin och Malin Elfving på sjukhuset i staden. Dessutom besökte de skolor och byar där de hjälpte till med bland annat vaccinationer.

– Det var en erfarenhet man inte skulle ha fått som turist. Man får en helt annan insyn i samhället, berättar Saga Sovin.

Intrycken av själva sjukvården präglas till viss del av skillnader mot den vi har i Sverige.

– Det fanns inte alls samma utrustning som vi är vana vid här. Och utbildningen är mycket mer praktiskt upplagd än här. Till exempel hade sjuksköterskestudenterna tre dagar praktik och två dagar teori per vecka, berättar Saga.

En del av den maskinella utrustningen på Kolandoto hospital kom faktiskt från Sverige, tack vare projektet Aid Africa. Och många hade kläder från Stockholms läns landsting, men filtarna hade de ingen användning för i värmen, så de klipptes sönder till skurtrasor.

– Jag fick en större världsbild. Man kan ha en bra levnadsstandard även om man inte har ett materiellt överflöd, säger Rebecca Hasselroth.