Elever gallras även i Täby

Eva Wittbom (FP), ordförande i barn- och grundskolenämnden, är medveten om att friskolor i Täby gallrar bort barn men menar att problemet inte är utbrett.
Eva Wittbom (FP), ordförande i barn- och grundskolenämnden, är medveten om att friskolor i Täby gallrar bort barn men menar att problemet inte är utbrett.
Förra veckan avslöjades att fritt skolval inte gäller för alla. I bland annat Täby trotsas lagen och friskolor säger nej till oönskade elever.

– Det är uppenbart att det förekommer, säger kommunalrådet Eva Wittbom (FP).

Med dold kamera besökte SVT:s Uppdrag granskning ett 50-tal friskolor i landet. Genom att söka plats åt två fiktiva elever skulle det visa sig att det fria skolvalet inte omfattar alla.

Den duktiga flickan var välkommen. Beskedet till den struliga pojken var däremot att det inte fanns plats.

Så såg det ut på 27 av de kontaktade skolorna, bland annat Milstensskolan i Skarpäng.

När skolans rektor konfronterades av Uppdrag gransknings reporter sa hon att hon var ledsen över hanteringen. Enligt henne var det ett misslyckande som inte var representativt för skolan.

Men det finns gott om liknande exempel i Täby. Det hävdar Jolis Johannesson som är vice ordförande på Lärarförbundet i kommunen. Han har själv arbetat på en friskola där oönskade elever gallrats bort.

– Vi vet att det här förekommer och har förekommit länge. Vi har bett kommunen att hålla ett öga på det men vi har inte fått något gehör, säger Jolis Johannesson.

Även hos Skolinspektionen finns vittnesmål. Bland annat säger sig en anmälare ha fått nej samtidigt som barnets kamrater fått ja.

Orsaken är att eleven har en funktionsnedsättning, tror föräldern. Uppgiften ska skolan ha fått genom att ringa till en skola där eleven gått tidigare.

Eva Wittbom (FP) är ordförande i barn- och grundskolenämnden. Hennes uppfattning är att problemet inte är utbrett i Täby.

– Enligt skollagen ska alla vara välkomna men det är uppenbart att det förekommer att skolor försöker sålla. Man kan hoppas att debatten bidrar till att motverka det.

Eva Wittbom säger att det inte finns så mycket kommunen kan göra. Frågan ligger främst hos Skolinspektionen, menar hon.

– Alla elever kan inte få sina förstahandsval men den här typen av sortering ska vi självklart inte ha.

På de sociala medierna var åsikterna starka efter onsdagens Uppdrag granskning. Många var arga. Några ville också berätta att deras barn, trots till exempel funktionsnedsättningar, fått fint stöd på Milstensskolan.

Även Conny Fogelström (S), oppositionsråd i Täby, har synpunkter.

– Kommunnen har insynsrätt i friskolorna, men Täby kommun har satt i system att inte utnyttja det. Verksamheten finansieras med skattepengar och då borde man måna om vilken kvalitet man får ut, säger han.

Det har föreslagits att intagningen ska göras genom kommunen, i stället för av friskolorna själva. Både Eva Wittbom och Conny Fogelström tycker att det är en bra idé.

22 av Täbys 41 grundskolor är friskolor, vilket ger den högsta andelen i landet.

Fakta

Ingen insyn i skolornas kösystem

De kommunala skolorna har inga köer utan tar in enligt vårdnadshavares önskemål, så långt det är möjligt.

Friskolorna har egna antagningsprinciper och köer, för vilka kommunen helt saknar insyn.

Både kommunala och fristående skolor finansierar verksamheten med så kallad skolpeng som betalas av kommunen.

Alla som vill ska ha rätt att gå i en skola som godkänts av Skol­inspektionen.

Drygt 16 procent av landets skolor är fristående.

Källa: Täby kommun,

Friskolornas riksförbund