Elever håller internationell konferens

I dag den 2 maj samlas 75 elever från Sverige, Finland och Estland i Vetenskapens hus vid Stockholms universitet för en naturvetenskaplig konferens. Det är den första nordiska naturvetenskapliga konferensen som hålls i Sverige för gymnasieelever och den är organiserad av Blacke­bergs gymnasium i samarbete med Kungliga tekniska högskolan och Stockholms universitet. Konferensen har temat Östersjön.

Bland annat kommer forskaren Yvonne Fors på besök och berättar om vilka problem som dök upp när man skulle konservera Vasaskeppet. Dessutom föreläser ekologen Linda Kumblad om övergödningen längs Östersjöns kuster.

Flera elever kommer även att hålla föredrag, tre från Estland och tre från Blackebergs gymnasium. Eleverna har gått kursen naturvetenskaplig forskning på Blackebergs gymnasium. De finska och estniska eleverna har gått motsvarande kurser i sina skolor.

– Konferensen är den första i sitt slag och vi är mycket stolta över att våra elever och lärare är med och arrangerar den här konferensen, säger Blacke­bergs gymnasiums rektor Jenny Rångeby.

Hon delar på konferensen ut pris för bästa forskningsprojekt där elever från samtliga länder tävlar.

Leena Arvantitis, ämnesansvarig i biologi och naturkunskap på gymnasiet, förklarar att organisatörerna medvetet försökt att locka tjejer.

– Det är något flera killar, kanske två tredjedelar. Men i den yngsta årsgruppen är det mer tjejer. Vi försöker faktiskt få tjejer intresserade av de naturvetenskapliga kurserna.

Vi försöker få tjejer intresserade av de naturvetenskapliga kurserna.jenny rångeby, rektor, blackebergs gymnasium