Elever i internationellt språkutbyte

HANINGE Häromveckan var det internationellt besök på Fredrika Bremergymnasiet.

Lärare och elever från Italien, Spanien, Ungern, Turkiet och Rumänien kom till skolan inom ett EU-finansierat projekt. Syftet är att förbättra elevernas språkkunskaper, främst i franska.

Fredrika Bremer-eleverna har redan besökt elever i Spanien, Ungern och Italien och denna termin ska man bland annat till Turkiet och Rumänien.

– Fördelarna är att eleverna blir medvetna om kulturella likheter och skillnader, de får insikter om sig själva och språket förbättras. Självförtroendet stärks, säger franska­läraren Anna-Karin Björk.