Elever i kommunala skolor halkar efter

Haninge vill ha Sveriges bästa skolor – men har en rejäl bit kvar. De kommunala skolorna har näst minst behöriga till gymnasiet i länet.

2004 utsågs Haninge till Sveriges sämsta skolkommun.

Efter den mindre smickrande utmärkelsen började kommunen satsa hårdare på de yngre åldrarna, vilket bland annat gjort att Haninge på senare år haft bättre resultat än riksgenomsnittet på de nationella proven i matematik i årskurs 3.

Men uppåt i åldrarna ser det inte lika ljust ut.

Andelen behöriga till gymnasiet är fortsatt låg. De ligger nu på 80,7 procent vilket är en minskning på en procent det senaste året. Bara Botkyrka har mindre andel behöriga i länet.

– Varje enskilt barn utan betyg är ett misslyckande, säger grundskolechef Johannes Pålsson.

Precis som i resten av landet är betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar i årskurs 9 i Haninge stora.

Det genomsnittliga meritvärdet är drygt 215 för flickor och 184 för pojkar.

Statistiken bekymrar Johannes Pålsson.

– Dessa skillnader ser vi inte i de yngre åren. Och det är ju inte det att flickorna överpresterar i nian utan det är en stor grupp pojkar som inte kommer dit där de borde vara. Sedan skiljer det sig mellan olika skolor i Haninge, vilket vi måste titta på.

Alexandra Anstrell (M), ordförande i grund- och förskolenämnden, betonar att målet är att ha Sveriges bästa skolor.

– Vi har börjat med åtgärdsprogram så att vi i dag har bättre kontroll på dem som inte klarar målen. Nu har vi fastställt att alla ska ha knäckt läskoden i ettan, säger hon.

Hur ser du på den stora skillnaden mellan pojkar och flickor?

– Det är klart att det är problematiskt, alla har rätt till utbildning oavsett kön och var man kommer från. Vi måste bli bättre på att motivera pojkarna.

Dalarö skola sticker dock ut positivt.

Skolan tillhör den begränsade skara i landet som har 100 procent behöriga till gymnasiet.

Fakta

Haninge ligger under snittet

Genomsnittligt meritvärde 2012 för betyg i årskurs 9:

Andel totalt behöriga till gymnasieskolan i årskurs 9: 80,7 (Länet: 87,0, riket: 87,5)Källa: Skolverket