Elever i Österåker har blivit bättre i matte

Allt fler barn i årskurs 3 i Österåker klarar kraven i de nationella matematikproven, visar statistik från Skolverket.

Fortfarande är det dock en fjärdedel av barnen som inte klarar matten.

Kunskaperna i matematik i Österåker har varit bristfälliga. 2011 var det knappt 65 procent som klarade kraven. Men 2013 klarade tre fjärdedelar av eleverna de nationella proven i matematik och kommunen klättrade på länslistan.

– Det var inte bara i kommunen man såg kunskapsbrister utan generellt i Sverige saknar eleverna bra mattekunskaper när man går ut grundskolan, säger Anna Zar, rektor för Bergsättraskolan och Tråsättraskolan.

Alla kommunala skolor i Österåkers kommun ingick under hösten 2012 i en matematiksatsning initierad av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

– Det man har gjort är att man särskilt lyft upp matematiken. Det är inte så att man har struntat i matten tidigare men man har verkligen visat att matematiken är viktig, säger Anna Zar.

Österåker har redan i år fått en högre procentandel elever som lever upp till kraven på de nationella matematikproven i årskurs 3 jämfört med tidigare år.

– Det har gått för kort tid för att dra några slutsatser än tycker jag, men visst är det roligt att arbetet redan verkar ha gett resultat, säger Anna Zar.

Österåker har anställt två matematikutvecklare för att ytterligare lyfta nivån på elevernas matematikkunskaper.

– Det är väldigt roligt att satsningen ger resultat, säger Tomas Fridström, en av matematikutvecklarna.

En av ledstjärnorna i Österåkers satsning är att införa en mer varierad undervisning.

– Det ska inte bara handla om bokräkning utan vi låter också eleverna arbeta mer i grupp och med ett interaktivt dataprogram.

Forskning visar att blandad undervisning med flera olika moment är den effektivaste metoden att lära sig matematik på, säger Tomas Fridström.

Österåker har också infört ett eget mattetest. Varje termin testas nu samtliga elever genom ett enklare prov.

Fakta

Österåker bättre än rikssnittet

Källa: Skolverkets databas Siri