Elever i Tyresö blir mindre trygga

TYRESÖ Elever i femman och åttan på Tyresös skolor känner sig mindre trygga i skolan än 2011 och 2010. Det visar den ­brukarundersökning som Tyresö kommun deltar i tillsammans med tio andra kommuner.

Samtidigt visar samma undersökning att just trygghet är det eleverna tycker är viktigast.

Tyresös resultat ligger dock i nivå med genomsnittet för de tio deltagande kommunerna.

Totalt svarade 67 800 elever och föräldrar på enkäten.