Elever i upprop för sin lärare

VISTA Elever vid Vistaskolan i Huddinge protesterar mot att deras lärare måste sluta när hans vikariat går ut. 101 elever har skrivit på ett upprop för att få behålla läraren som höjt betygen för både åttonde- och niondeklassare.

Enligt eleverna har han också fått elever som tröttnat på skolan att komma tillbaka. Hittills har elevernas vädjande klingat ohört hos skolledningen.