Elever kan få följa utgrävningar

MOLNBY Marken mellan Molnby och Lindholmen, där den så ­kallade Molnbydepån ska byggas kryllar av fornlämningar. Bland annat finns gravfält och eventuellt en medeltida husgrund i området.

Redan nu i mars inleds en arkeologisk undersökning på platsen. Det är arkeologer från Statens historiska museers ­arkeologiska uppdragsverksamhet som fått uppdraget av läns­styrelsen.

Själva utgrävningarna börjar inte förrän längre fram i år.

Kommunantikvarie Eleonor Åberg hoppas på tillfällen att få bjuda in till exempel skolklasser för att de ska få följa arbetet.