Elever och lärare slår larm om dålig luft i Skarpnäcks skola

Skarpnäcks skola i Kärrtorp är överbefolkad. Ventilationen klarar inte trycket av det stora antalet elever, enligt rektor, lärare och föräldraföreningen. En majoritet av personalen och eleverna har ibland eller ofta huvudvärk på grund av den dåliga luften, enligt DN.se
"Det är väldigt svårt att bedriva undervisning, jag får korta ner och ta raster mitt i lektionerna. De blir okoncentrerade när det är varmt och syrefattiga", säger läraren Ida Sjödin till DN.se om den dåliga luften i Skarpnäcks skola i Kärrtorp.
Skolbristen i Söderort slår hårt mot elever och lärare. I Skarpnäcks skola i Kärrtorp klarar inte ventilationen det höga elevtrycket.
– Skolan är överbefolkad, både elever och personal mår dåligt, vi är rädda för att det påverkar studieresultaten. Föräldrarna är bekymrade över att Stockholms stad ignorerar underhållet av skolorna i ytterstaden, vi har kämpat länge för att nå upp till miniminivån för skolans lokaler, säger Sara Möndell, vice ordförande i föräldraföreningen till DN.se.

Skarpnäcks skola invigdes 1929 och den nyaste skolbyggnaden är från 1952. Rektor Henrik Ahlberg uppger till DN.se att det nu går över 1000 barn i en skola dimensionerad för 800 elever. Det går fler elever i varje klassrum än vad ventilationen klarar av.

Henrik Ahlberg har sagt nej till fler elever och skolans personal har försökt att både vädra mer och själva sätta solfilm på fönstren samtidigt som de vädjat till fastighetsförvaltaren Sisab och skolpolitiker om att agera. Föräldraföreningens arbetsmiljöenkät bland elever och lärare visar på att många på skolan mår dåligt. Enligt DN visar enkäten att en majoritet av eleverna är trött i slutet av lektionerna och över hälften av dem har ofta eller ibland huvudvärk.

– Det är väldigt svårt att bedriva undervisning, jag får korta ner och ta raster mitt i lektionerna. De blir okoncentrerade när det är varmt och syrefattiga, säger läraren Ida Sjödin till DN.se.

Föräldraföreningens enkät visar också, enligt DN, att nio av tio av lärarna i den gamla skolbyggnaden känner av den dåliga luften. Många lider av huvudvärk.

Skolborgarrådet Olle Burell (S), som dessutom är ordförande i Sisabs styrelse, uppger till DN.se att han nyligen har tagit upp problemen med fastighetsbolaget. Borell säger att han utgår från att Sisab ser till att det blir bättre luftkvalitet snabbt. En genomgripande ombyggnad såsom ventilationsbyte kommer kräva evakuering av personal och elever och enligt Olle Burell ska ett sådant ärende nu finnas med i Sisabs långsiktiga plan.