elever med i digitalt projekt

Runby Elever på Runby skola ska delta i ett projekt som går under namnet Det digitala lärandets möjligheter. Med i projektet finns också två IT- och elektronikföretag.

Syftet är att bidra med ny kunskap om hur digitala verktyg kan användas i utbildningssyfte. Fem högstadieskolor i Norden deltar i projektet som ska pågå under tre läsår.