ANNONS

Elever och föräldrar kräver ny gympasal

De små och slitna lokalerna påverkar också undervisningen. ”I Västertorpshallen kan vi göra roliga saker, som handboll. Här på skolan får vi ha teori eller gymnastik”, menar Emma Björkman och Vera Pettersson i elevrådet.
De små och slitna lokalerna påverkar också undervisningen. ”I Västertorpshallen kan vi göra roliga saker, som handboll. Här på skolan får vi ha teori eller gymnastik”, menar Emma Björkman och Vera Pettersson i elevrådet.
30 barn byter om samtidigt i ett omklädningsrum på 20 kvadratmeter. Och gymnastiksalarna är alldeles för små.

Elevrådet och föräldraföreningen i Mälarhöjdens skola kräver nu en ny gympasal.
ANNONS

I en av skolans gympasalar står plintar och madrasser uppställda utefter väggarna, eftersom det saknas ett förråd.

– Redskapen som står framme är en skaderisk, menar Fanny Iselidh, idrottslärare på Mälarhöjdens skola.

Under lektionerna trängs det mellan 20 och 30 barn i salen.

– De yngre barnen är 30 stycken och när de är så många blir det svårt att göra allt man vill. Och för de äldre barnen som är färre blir det ändå väldigt trångt, för att de är större, säger hon.

Men det är inte bara idrotts­salarna på Mälarhöjdens skola som är för små. Omklädningsrummen är på bara cirka 20 kvadratmeter. Och där kan två klasser, sammanlagt 30 barn, trängas på en och samma gång. För när en klass avslutat sin lektion och ska duscha står en ny klass på tur att byta om.

Två duschar ska också räcka till femton barn.

– Det är upphov till konflikter, konstaterar Fanny Iselidh.

Eftersom de två små gympasalarna och omklädningsrummen på skolan inte räcker till får de äldre barnen gå till Västertorps idrottshall två kilometer bort. Skolan hyr deras lokal två gånger i veckan.

Men varken elevrådet eller föräldraföreningen tycker att den lösningen är tillfredställande.

ANNONS

– Det är långt att gå dit och det leder till att vi kommer för sent. Tid tas från lektionen, säger Vera Pettersson, ordförande i elevrådet årskurs 7–9.

Det blir då inte mycket tid kvar av idrottslektionerna som är på 45 minuter.

Vera Pettersson efterlyser en dialog med politikerna. Ett steg i den riktningen är det politikerbesök skolan ska få i februari.

Men en lösning ser ut att dröja.

– Just nu är det andra platser i staden som har större behov av investeringar. Men dessa prioriteringar ses ständigt över, säger Erik Åslin (FP), biträdande borgarrådssekreterare åt Lotta Edholm på skolroteln.

För Vera Pettersson låter det som att Mälarhöjden kan få vänta på en ny gymnastiksal, eftersom det finns många skolor med undermåliga salar.

Hon hoppas ändå att man prioriterar Mälarhöjdens skola.

– Det bästa vore en plats inte alltför långt bort från skolan. Och att gympasalarna här på skolan kan användas till något annat, säger Vera Pettersson.

Föräldraföreningen är inne på samma spår.

– Man borde göra klassrum av idrottshallarna. Det är ett högt elevtryck på skolan, säger Michael Källbäcker, ordförande i föräldraföreningen.

Fakta

Unga elever känner sig otrygga

Lärarförbundets huvudskyddsombud Nils-Christian Zetterberg har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket. Där skrev han att duschmöjligheterna är en direkt sanitär olägenhet.

I ena salen brister även brandsäkerheten, anser skyddsombudet. Om salen måste utrymmas finns det risk för att eleverna springer ihop varandra eftersom det blir trångt.

Enligt en enkät upplevde de yngre barnen att de kände sig otrygga då de bytte om med de äldre eleverna.

Rektorn svarar att man avvaktar Arbetsmiljöverkets svar.

Källa: huvudskyddsombud Nils-christian Zetterberg