elever på Smedby får SL-kort

Smedby När Smedby skola läggs ner erbjuds alla elever som ska gå på andra skolor gratis skolkort för resor med SL de kommande två terminerna, uppger Upplands Väsby kommun. Detta gäller alla elever som bor i kommunen.

Orsaken till att Smedby skola läggs ner är enligt Upplands Väsby kommun att elevunderlaget är för litet.

Skolan ­kritiserades också hårt under våren av Skol­inspektionen som ­hotade med vite på 750 000 kronor om inte bristerna åtgärdades.