Elever riskerar att bli utan särskilt stöd

Politiker och tjänstemän i Österåker har noll koll på elever med hjälpbehov.

I stället lämnas rektorerna i sticket utan att få tillräckligt med pengar. Allt enligt en ny revisionsrapport.

Utåt säger sig Österåker sträva efter ”länets bästa skola”. Men den tycks inte omfatta barn med behov av särskilt stöd. Det framgår av en rapport från revisionsföretaget PwC som granskat kommunens stöd enligt skollagen. I stället tecknas en bild där pengar avgör, inte barnens behov som det står i skollagen.

Bland annat drar revisorerna slutsatsen att ingen centralt i kommunen har någon koll på hur stort behovet av särskilt stöd är. Vem som har ansvaret är också oklart. På kultur- och utbildningsförvaltningen säger man att kultur- och utbildningsnämnden delar ansvaret med produktionsstyrelsen. Men produktionsstyrelsen säger sig inte ha något formellt ansvar.

Att ingen tar ansvar som huvudman är enligt revisorerna ”inte acceptabelt och värt att särskilt notera”.

I stället är det, enligt granskningen, rektorer och förskolechefer som själva ansvarar för att fånga upp och stötta barnen. Några extra pengar för att klara uppdraget får de inte, utöver sällsynta tilläggsbelopp för extraordinära åtgärder. ”Det finns inom verksamheten en upplevelse av att de inte kan säkerställa elevers rätt till stöd inom ramen för lagstiftning och givna förutsättningar” skriver rapportförfattarna.

Tilläggsbeloppen för extraordinära åtgärder har dessutom minskat, blivit svårare att få och kan numera dröja. Enligt verksamhetsföreträdare går tilläggsbeloppen dessutom mest till utåtagerande barn eller dem med flera diagnoser.

Kultur- och utbildningsförvaltningen hävdar där­emot att det är stödbehovet som styr.

I rapporten beskrivs hur samarbetet mellan förvaltningarna tagit stryk av att Österåker haft sex olika produktionschefer på åtta år. I samtliga intervjuer uppges dessutom att kommunens skolpeng är för låg – den har bara ökat för att kompensera löne- och prisökningar trots att antalet elever med stödbehov ökat. Som jämförelse tilläts skola och barnomsorg i Österåker 2010–2012, enligt rapporten, bara kosta ungefär 85 procent av vad den kostar i jämförbara kommuner.

I förskolan uppger företrädare att de alltför stora barngrupperna minskar personalens möjligheter att hjälpa barnen.

– Vi delar väl inte allt revisorerna skriver, men nu tittar kultur- och utbildningförvaltningen och produktionsförvaltningen gemensamt på det här. Jag kan också konstatera att satsningarna på barn med behov är större den här mandatperioden än någonsin tidigare, säger Elisabeth Gunnars (FP), kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

Senast den 28 februari vill kommunens revisorer ha svar om hur kommunen ska få bukt med bristerna.

Vi delar väl inte allt revisorerna skriver.Elisabeth Gunnars (FP)