Elever samlas för rollspel om FN

Sedan 1997 har elever på Vallentuna gymnasium fått testa sin förmåga att vara diplomat för en dag i FN. Så även i år när hundratals elever samlas för att prova på att vara delegater i FN:s generalförsamling.

Förutom elever från Vallentuna ska även de från Danderyds gymnasium, Väsby nya gymnasium och Tullinge gymnasium delta i rollspelet den 11 maj.

Syftet med dagen är bland annat att öka elevernas förmåga att ta ställning i internationella konflikter och ge större förståelse för internationella relationer.

Årets FN rollspel inleds med att journalisten Martin Schibbye, som 2011 satt fängslad i Etiopien, kommer att hålla ett tal.